UNPIR Filiala Vrancea,  cu sediul in Focsani, str. Dornisoarei, nr.11, ap.4, judetul Vrancea, asigura evidenta membrilor practicieni in insolventa  persoane juridice, persoane fizice compatibile cat si persoane fizice incompatibile.

 • Filiala, sprijina candidatii la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa, asigurand materialele bibliografice , verificarea documentelor si inscrierea si transmiterea acestora la Secretariatul General al Uniunii.
 • Filiala organizeaza intalniri periodice intre membrii filialei pentru schimb de experienta pe teme profesionale si solutionarea unor cazuri deosebite cu care acestia se confrunta.
 • Filiala se bucura de participarea membrilor la programele de pregatire profesionala desfasurate.
 • Organizeaza reuniuni ale membrilor filialei cu magistratii din sectiile comerciale ale tribunalelor, cu specialisti ai organelor fiscale, cu reprezentanti ai creditorilor si altii, in vederea dezbaterii problemelor deosebite privind aplicarea in practica a legislatiei in domeniu.
 • De asemenea informeaza permanent membrii filialei in legatura cu deciziile adoptate de Comitetul National de Conducere comunicate prin circularele Secretariatului General si difuzarea publicatiilor Uniunii.
 • Generalizeaza comunicarea prin e – mail intre filiale si cu Secretariatul general al Uniunii., informeaza membrii filialei cu privire la utilizarea paginii web www.unpir.ro si a modului de introducere a datelor privind activele si utilajele vandute prin lichidari, in cadrul bazei de date a Uniunii.
 • Monitorizeaza numirile de administratori judiciari si lichidatori in conditiile prevazute de Legea 505/2002 si protejeaza interesele membrilor UNPIR. Actualizeaza permanent fisele de evidenta personala a membrilor in format electronic, inclusiv numirile efectuate si transmiterea acestora la Uniune.
 • Organizeaza manifestari menite sa promoveze si sa explice rolul filialei si al activitatii sale cat si prezentarea in mass-media locala, de articole care sa imbunatateasca imaginea si prestigiul filialei si a membrilor ei in fata opiniei publice.
 • Filiala asigura arhivarea corespunzatoare a documentelor existente in portofoliul ei, in conformitate cu Nomenclatorul arhivistic confirmat de Directia Judeteana a Arhivelor Nationale.
 • Transmite la Secretariatul General al Uniunii, Bilantul anual certificat si aprobat, in termen de 30 zile de la data limita de depunere a acestuia, la administratiile financiare judetene.
 • Filiala contribuie la mobilizarea membrilor pentru achitarea cotizatiilor si a contributiilor profesionale,  inclusiv depunerea declaratiilor de venit si urmarirea incheierii sau reinnoirii de catre acestia a politelor de asigurare profesionala.
 • Filiala mobilizeaza membrii sai si conducerea acesteia pentru sprijinirea redactiei publicatiei “PHOENIX” – revista de insolventa, in continuarea editarii acesteia.
 • De asemenea, continua actiunea de verificare prin sondaj a indeplinirii obligatiilor profesionale catre membrii filialelor si aplicarea procedurii pentru toti membrii care omit sau refuza depunerea declaratiilor de venit in termenul prevazut in Regulamentul de organizare si functionare al Uniunii.

Persoana contact:
Presedinte, Palade Mitica-Lulu

Contabilitate, Vulpoiu Marga

Nr. tel: 0237223226

Mobil: 0743671716